Notice: Undefined index: lang in /opt/lampp/htdocs/cdi/language.php on line 3
PROCESUL DE ÎNVĂŢARE - Program training, cresterea performantei, 360 feedback
Notice: Undefined variable: META_ROBOTS in /opt/lampp/htdocs/cdi/header.php on line 12


PROCESUL DE ÎNVĂŢARE

Pentru a asigura un nivel înalt de calitate şi continuitate, consultanţii noştri tratează cu deosebită atenţie fiecare etapă a proiectelor de instruire, începând de la prima întâlnire şi până la încheierea programului. Identificarea corectă şi înţelegerea aprofundată a nevoilor de training este premisa de la care dezvoltăm o tematică de curs practică şi adaptată realităţii participanţilor. În funcţie de sistemul intern de management al performanţei, de timpul disponibil şi de bugetul alocat, Corporate Dynamics foloseşte cea mai potrivită metodă.

Înainte de cursul propriu-zis de instruire, participanţii sunt implicaţi într-un proces pregătitor ce poate include auto-evaluări şi instrumente de feedback, ce îi ajută să-şi concentreze atenţia asupra conceptelor cheie din program şi să înţeleagă rolul şi beneficiile acestuia. Fiecare curs se finalizează cu un Plan Personal de Acţiune. După aproximativ trei sau patru săptămâni de la desfăşurarea programului de training, organizăm sesiuni de monitorizare şi reîmprospătare a abilităţilor şi cunoştinţelor nou dobândite.

Suntem preocupaţi de măsurarea rezultatelor, de nivelul şi calitatea indicatorii de performanţă ai programelor pe care le implementăm. În acest sens, utilizăm tehnologii specifice de măsurarea ROI la nivelul programelor de învăţare implementate precum măsurarea reacţiei participanţilor la cursuri, a învăţării, modificărilor comportamentale şi a efectelor cursurilor în creşterea performanţei.