Notice: Undefined index: lang in /opt/lampp/htdocs/cdi/language.php on line 3
CONSULTANŢĂ - CONSULTANŢĂ PENTRU BOARD
Notice: Undefined variable: META_ROBOTS in /opt/lampp/htdocs/cdi/header.php on line 12


CONSULTANŢĂ PENTRU BOARD

Corporate Dynamics International beneficiază de un grup dedicat de profesionişti specializaţi în consultanţă pentru comitetele executive şi interim management. Aceştia îşi concentrează eforturile spre creşterea performanţei la cel mai înalt nivel al oganizaţiei. Activităţile tipice ale acestor consultanţi constau în review-ul activităţii de ansamblu a boardului sau evaluarea şi dezvoltarea contribuţiei individuale şi a echipei de directori executivi la performanţa organizaţiei precum şi în setarea direcţiei strategice a companiei.

Un board alcătuit echilibrat, cu oamenii potriviţi focalizaţi pe problemele potrivite şi care lucrează într-un mediu de dialog, nu de monolog reprezintă motorul către viziunea strategică a organizaţiei. Abordarea noastră permite identificarea competenţelor critice necesare boardului ca un întreg, precum şi ale fiecărui membru, necesare să evolueze de la rolul tradiţional de "veghe" la cel de "contribuţie activă".

Experienţa consultanţilor contribuie la alegerea modelului cel mai eficient de business, o poziţionare corectă a companiei în piaţă precum şi definirea unei viziuni strategice, a misiunii şi valorilor comune membrilor organizaţiei.

Consultanta