Notice: Undefined index: lang in /opt/lampp/htdocs/cdi/language.php on line 3
ABORDARE STRATEGICĂ - resurse umane, strategie business
Notice: Undefined variable: META_ROBOTS in /opt/lampp/htdocs/cdi/header.php on line 12


ABORDARE STRATEGICĂ

Abordarea Corporate Dynamics International se remarcă printr-o perspectivă strategică în ceea ce priveşte activităţile dedicate resurselor umane. Dezvoltăm strategii integrate de resurse umane şi toate activităţile ce decurg din aceasta, atât vertical - prin alinierea şi susţinerea strategiei de business, cât şi orizontal - prin alinierea la organigrama şi cultura organizaţională a companiei, la viziunea, misiunea, valorile şi principiile de business ale organizaţiei.

Permanenta conectare la realităţile pieţei precum şi anticiparea pro-activă a nevoii de competenţe necesare atat la nivel individual cat şi organizaţional fac diferenţa între companii înalt performante şi cele cu viitor incert. Sprijinim companiile interesate în crearea unei culturi de tip 'learning organization' în care sporirea capacităţii organizaţiei de a învăţa şi crea viitorul dorit reprezintă cadrul ce asigură dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a performanţei fiecărei organizaţii.